Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2022. szeptember 1-től visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Lakatos Zsanett EV (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kismamapercek.hu weboldalon keresztül nyújtott ingyenesen és/vagy vásárlással elérhető szolgáltatásokat, illetve az oldal vásárlója, és/vagy aktív felhasználója (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.kismamapercek.hu weboldalunknak, vagy igénybe szeretné venni bármelyik szolgáltatást, akkor figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.kismamapercek.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A www.kismamapercek.hu weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésedre állunk!

A www.kismamapercek.hu üzemeltetői:

Név: Lakatos Zsanett EV (a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 2100 Hajdúböszörmény, Elfenbein Bertalan utca 12.

Adószám: 68959430-1-29

Nyilvántartási szám:

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: OTP Bank 11773384-00913562

Elérhetőség: info@kismamapercek.hu

Telefonszáma: +36-30-334-8084

A tárhelyszolgáltató neve, címe, elérhetősége: Sybell Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206., info@sybell.hu

0. Bevezetés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a www.kismamapercek.hu weboldalon található információk, szülés előtti kismama torna programok, a szülés utáni torna programok, étrendi ajánlások, videós oktatóanyagok, valamint a Szolgáltató által kiadott információk és tanácsok nem szándékoznak semmilyen konkrét betegséget vagy egészségügyi problémát orvosolni.

A www. kismamapercek.hu weboldalon, illetve a www.kismamapercek.hu weboldalhoz kapcsolódó Facebook csoportokban ingyenesen vagy megrendelés után elérhető videók, edzésprogramok, oktatóanyagok, étrendi ajánlások és információk, csak saját felelősségre, az orvos tudtával és egyetértésével végezhetőek.

Kifejezetten kérjük a kezelőorvos hozzájárulását, amennyiben az Ügyfél a terhesség alatti tornaprogramokat vagy a szülés utáni regeneráló programot végzi. Minden edzés esetében előfordulhat, hogy egyes gyakorlatok nem megfelelőek, ezért a program megkezdése előtt minden más esetben is javasoljuk orvos/gyógytornász megkérdezését.

A program megvásárlásával az Ügyfél elfogadja, hogy az edzésprogramokat, oktatóanyagokat, gyakorlatokat, valamint a weboldalon elérhető bármely tartalmat saját felelősségére végzi/követi. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért vagy felhasználásáért.

1. Általános rendelkezések

1.1. Amennyiben jelen Szerződés valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem befolyásolja a Szerződés további pontjainak hatályát, így azok érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás pontok helyett az alkalmazandó törvény rendelkezései érvényesek.

1.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között jelen Szerződés rendelkezéseinek megváltoztatására.

1.3. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a www.kismamapercek.hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket.

1.4. A szerződés módosítását követően valamennyi Ügyfelet a Szolgáltató, lehetőségeihez mérten, tájékoztatja. A szükséges módosításokkal megváltoztatott szerződés a www.kismamapercek.hu weboldalon történő közzétételt követően válik hatályossá az Ügyféllel szemben.

1.5. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a www.kismamapercek.hu weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított szerződésben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével az Ügyfél a megváltozott szabályzatot szintén tudomásul veszi, ezen túlmenő beleegyezése kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött Szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.6. Kérjük, hogy jelen szerződés rendelkezéseit minden megrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

2. Szerződés hatálya

2.1. Jelen Szerződés kiterjed a kismamapercek.hu, és az oldalakon ingyenesen vagy megrendelés után elérhető cikkekre, videókra, oktatóanyagokra, edzésprogramokra, étrendi ajánlásokra, információkra, az igénybe vett szolgáltatásokra, valamint a www.kismamapercek.hu weboldalhoz kapcsolódó Facebook csoportokban megjelenített tartalmakra.

2.2. Jelen Szerződés 2022. szeptember 1-jétől visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot a Szerződés előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

3. Vásárlási feltételek

3.1. A kismamapercek.hu weboldalon, illetve a programokhoz kapcsolódó Facebook csoportokban a Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden digitális termék, edzésprogram, étrendi ajánlás, oktatóanyag, és minden, a www.kismamapercek.hu weboldalon és közösségi médián megjelenített online tartalom megvásárlása az alábbi feltételeknek felel meg.

3.2. Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy a www.kismamapercek.hu oldalon keresztül elérhető termék, szolgáltatás illetve tananyag semmilyen körülmények között sem minősül egészségügyi tanácsadásnak, semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a gyakorlatok esetleges hibás kivitelezéséért, illetve a bármilyen előforduló egészségügyi kockázatokért, mert bár körültekintő szakmai munka előzte meg a tananyag összeállítását, de a tananyag összeállítója a gyakorlatok elvégzésekor, kivitelezésekor nincs, és nem is lehet jelen személyesen.

3.3. Felhívjuk figyelmét arra, amennyiben az oldalon lévő dikitális terméket, edzésprogramot, étrendi ajánlást, oktatóanyagot vagy egyéb tartalmat bármilyen betegség meggyógyítására kívánja használni, ahogy minden betegség megállapítása és arra terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése a hatályos magyar jogszabályok szerint – és szerintünk is – orvosi feladat. Továbbá, ha a beteg a saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg, ám jelen www.kismamapercek.hu weboldal sem a természetgyógyász szakember munkáját, sem az orvosi diagnózist és kezelést helyettesíteni nem jogosult, nem alkalmas, és nem is kívánja.

3.4. A www.kismamapercek.hu oldalon, e-mailben, telefonon és a kapcsolódó Facebook csoportokban az összes megjelenített tartalom, digitális termék tájékoztató jellegűek és nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak. A programok nem személyre szabottak és nem veszik figyelembe az adott Ügyfél esetleges egészségügyi problémáit. Az itt közölt tanagyag, termék, edzésprogram, nem pótolhatja az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel, képzett természetgyógyásszal való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

3.5. Tekintettel arra, hogy egyetlen alternatív vagy kiegészítő gyógymóddal kapcsolatban sincsen jogunk azt mondani, hogy bárki azt az orvosi kezelés helyett használhatja, amit mi itt leírunk, az csupán vélemény, és mint olyan, eltérhet más véleményektől – beleértve a tudomány vagy a hivatalos orvoslás, vagy a jogszabályi környezet által adott és elfogadott elképzeléseket; olyan megfogalmazott javaslat, amelyet a betegnek minden esetben egyeztetnie kell kezelőorvosával vagy háziorvosával, és érdemes jóváhagyatnia, mielőtt dönt! Ennek megfelelően a kismamapercek.hu weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, jogi és egyéb következményekért a szerzők, szerkesztők és a Szolgáltató nem vállalnak felelősséget, különösen nem akkor, ha az oldal használatára hivatkozva a páciens vagy felhasználó elmulasztotta orvos/szakember segítségét igénybe venni problémájával.

3.6. A www.kismamapercek.hu weboldal és minden rajta megjelenített tartalom, edzésprogram, oktatóanyag, valamint minden kiadott étrendi ajánlás csak tanácsadásra szolgál. A www.kismamapercek.hu weboldalon megosztott információk kizárólag arra szolgálnak, hogy segítsenek az egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában.

3.7. A kismamapercek.hu weboldalon, illetve a www.kismamapercek.hu weboldalhoz kapcsolódó Facebook csoportokban ingyenesen vagy megrendelés után elérhető online videók, edzésprogramok, étrendi ajánlások és információk, csak saját felelősségre, az orvos tudtával és egyetértésével végezhetőek. Kifejezetten kérjük a kezelőorvos hozzájárulását, amennyiben az Ügyfél a terhesség alatti tornaprogramokat vagy a szülés utáni regeneráló programot végzi. Minden edzés esetében előfordulhat, hogy egyes gyakorlatok nem megfelelőek, ezért a program megkezdése előtt minden más esetben is javasoljuk orvos/gyógytornász megkérdezését. A program megvásárlásával az Ügyfél elfogadja, hogy a gyakorlatokat saját felelősségére végzi.

3.8. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért vagy felhasználásáért.

3.9. Minden információ, tartalom és étrendi ajánlás, amelyet Szolgáltató a www.kismamapercek.hu weboldalon, e-mailben, telefonon, személyesen valamint a közösségi médián megoszt, Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdona, mely saját tapasztalatai és képzettsége alapján került kidolgozásra, kivéve, ha Szolgáltató ezt másképpen nyilatkozza, illetve hivatkozza.

3.10. Minden, a Szolgáltató szakképzettségére hivatkozó dokumentum és oklevél megtalálható a www.kismamapercek.hu weboldalon.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A www.kismamapercek.hu weboldal szülés előtti kismama torna programokkal, szülés utáni torna programokkal, étrendi ajánlásokkal, valamint edzés programokkal foglalkozik.

4.2. A személyes vagy csoportos edzés e-mailen vagy telefonon történő megkeresést követően vehető igénybe, a többi megjelenített termék pedig kizárólag a www.kismamapercek.hu weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhető meg. Az online edzésprogramok, ajánlások, videók, oktatóanyagok elérése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni.

4.3. Áraink nettó ára, áfá-t nem tartalmaznak.

4.4. Vásárlási és fizetési feltételek

A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki:

 • bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül,
 • közvetlen banki átutalással.

A számlát a vásárlás után e-mailben automatikusan küldjük ki.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A Barion Fizetési Rendszert igénybevevő Ügyfelek a Barion használatával egyszerűen és biztonságosan tudják vásárlásaikat bonyolítani.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A felhasználó kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Barion folyamatosan figyeli a tranzakciókat és a nem várt események megelőzésében segítséget nyújt.

Az internetes áruház a kártya és a mögötte álló számla adataiba betekintést nem nyerhet, arról információt nem kap.

4.5. A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatók:

Jelen Szerződés hatálya alatt elérhető termékek:
– Online videós edzésprogramok
– Online oktatóanyagok
– Étrendi ajánlás
– Tanácsadási programok

5. Felek kötelezettsége és a szolgáltatás teljesítése

5.1. Az Ügyfél a www.kismamapercek.hu weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Nyilatkozat, Felelősségvállalási nyilatkozat, valamint Jogi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2. Az Ügyfél a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

5.3. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

5.4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, semminemű felelősség nem terheli.

5.5. Az Ügyfél vállalja, hogy fizetési kötelezettségeinek eleget tesz. Továbbá vállalja, hogy a fizetési kötelezettség teljesítése után az esetlegesen elektronikusan megküldött kérdőívet hiánytalanul kitölti és visszaküldi a megadott e-mail címre. Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.

5.6. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

5.7. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a következőket szolgáltatja a Szolgáltató által megjelölt időtartamban: online kismama torna programok, szülés utáni torna program, étrendi ajánlások, videós oktatóanyagok.

5.8. Az Ügyfél vállalja, hogy a megvásárolt  online kismama torna programokat, szülés utáni torna programot, étrendi ajánlásokat, e-mail levelezést nem továbbítja és nem osztja meg harmadik féllel. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben az Ügyfél köteles az okozott kár megtérítésére.

5.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa és/vagy visszavonja. Ezzel szemben az Ügyfél panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

5.10. Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával veszi igénybe a www.kismamapercek.hu oldal szolgáltatásait, és ez az igénybevétel során vagy azt követően kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a kerül visszafizetésre.

5.11. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.

5.12. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen szolgáltatást.

5.13. A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

6. Rendelési információ, rendelések feldolgozása

4.1. A www.kismamapercek.hu weboldal szülés előtti kismama torna programokkal, szülés utáni torna programokkal, étrendi ajánlásokkal, valamint edzés programokkal foglalkozik.

4.2. A személyes vagy csoportos edzés e-mailen vagy telefonon történő megkeresést követően vehető igénybe, a többi megjelenített termék pedig kizárólag a www.kismamapercek.hu weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhető meg. Az online edzésprogramok, ajánlások, videók. oktatóanyagok elérése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni.

7. Elállás joga, garancia érvényesítése

7.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

7.2. A Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségeken felül a rendelés leadásától számított 30 napon belül igény esetén visszatéríti a megrendelés teljes árát, amennyiben a visszatérítési igény megfelel a 7.2.1. és a 7.2.3. pontokban leírtaknak.

7.2.1. A Szolgáltató a 30 napos pénzvisszafizetési garanciát kizárólag a termék vagy szolgáltatás minőségére tudja vállalni. Amennyiben a termék vagy szolgáltatás minősége eltér a termék vagy szolgáltatás leírásában tett ígéreteknek, akkor a megrendelés leadásától (előfizetéses termék vagy szolgáltatás esetén az első rendelés esetén) számított 30 napon belül lehetőség van írásban jelezni a garancia igényt.

7.2.3. Amennyiben a termék vagy szolgáltatás minősége megfelel a termék vagy szolgáltatás leírásában tett ígéreteknek, viszont az Ügyfél nem él a termék vagy szolgáltatás adta lehetőséggel, esetleg a garanciával való visszaélés miatt kíván élni a garanciával, úgy a Szolgáltató nem kötelet visszafizetni a termék vagy szolgáltatás árát az Ügyfélnek a rendelés leadásától számított 14. napon túlmenően.

7.3 Elállási jog gyakorlásának menete

7.3.1. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.3.2. Minden esetben a Szolgáltató email-ben 7 napon belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.3.3. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak a megrendeléstől számítva.

7.3.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.3.5. Ha Fogyasztó 14 napon belül eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

7.3.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.3.7. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

8. Titoktartási kötelezettség és szerzői jogok

8.1. A www.kismamapercek.hu weboldalon, e-mailben, telefonon illetve a közösségi médián a Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden egyes digitális termék, kismama torna program, szülés utáni torna program, oktatóanyag és minden más online tartalom csak és kizárólag egyetlen Ügyfél (fizető fél) számára értékesített.

8.2. Az Ügyfél jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki a megvásárolt terméket harmadik félnek másolásra, nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti.

8.3. A jelen pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, edzésterv, kérdőív, ajánlások, e-mail üzenetek, online edzésprogram, információk).

9. Adatvédelem

9.1. Szolgáltató bármely, az Ügyféltől kapott adatot bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára nem adja ki, engedély nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

9.2. Szolgáltató adatvédelmi irányelveiről bővebben az „Adatvédelmi Irányelvek” menüpontban olvashat.

9.3. A www.kismamapercek.hu weboldal használata során a www.kismamapercek.hu részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a www.kismamapercek.hu alvállalkozója. (Pl.: a megrendelést kezelő szoftver/számlázóprogram készítője). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat www.kismamapercek.hu kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

9.4. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat www.kismamapercek.hu a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

9.5. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat www.kismamapercek.hu bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@kismamapercek.hu e-mail címen.

9.6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (11.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A www.kismamapercek.hu weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja www.kismamapercek.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

10. Felelősség

10.1. A www.kismamapercek.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért és alkalmazhatóságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a www.kismamapercek weboldal használatával elfogadja a Felelősségvállalási nyilatkozatot is. A nyilatkozat tartalmazza a szülés előtti és utáni torna programokra vonatkozó ellenjavallatokat is.

10.3. Az Ügyfél a www.kismamapercek.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a www.kismamapercek.hu weboldalt használói által tanúsított magatartásért.

10.5. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.6. Az Ügyfelek által a www.kismamapercek.hu weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.7. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a www.kismamapercek.hu weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

10.8. Amennyiben a www.kismamapercek.hu weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.9. Amennyiben az Ügyfél a www.kismamapercek.hu weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.10. A Szolgáltató a legjobb tudása szerint próbál segíteni az Ügyfélnek a www.kismamapercek.hu weboldalon ingyenesen és a megrendelés után elérhető információkkal. Azonban az Ügyfél teljes mértékben elfogadja, hogy ő maga felelős a saját helyzetéért és döntéseiért, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a tanácsok betartása, vagy be nem tartása miatt.

10.11. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, nem terheli felelősség a Barion fizetési szolgáltató hibájából, és/vagy a Bank közötti hibából, technikai problémából adódóan, az Ügyfél számláján történő terhelésért, terhelésekért.

10.12. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, nem terheli felelősség a kismamapercek.hu weboldal működtetéséért, működéséért felelős szoftverek, bővítmények (pluginek) megfelelő, hibás vagy rendellenes működéséből, működtetéséből adódó esetleges anyagi vagy egyéb károkért.

10.13. A Szolgáltató a legjobb belátása szerint igénybe veszi ezeket szolgáltatásokat, szofvereket bővítményeket plugineket, hogy működtetni tudja az kismamapercek.hu weboldalt, rendszereit, azonban a számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, nem garantálja, hogy a szoftverek, bővítmények, pluginet teljesen hibamentesen, vagy bárminemű zavar nélkül működnek, illetve hogy minden „berendezéssel és szoftver konfigurációval” kompatibilisek.

11. Szerzői jogvédelem

11.1. Az oldalon található ingyenes és fizetéssel elérhető információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.

A szerzőt megillető jogok a következőek:

 1. a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
  b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
  c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
  d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
  e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
  f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
  g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

11.2. A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

11.3. Az oldalon vásárolt edzésprogramok, oktatóanyagok és digitális termékek megosztása/másoknak hozzáférés biztosítása esetén a hozzáférés szerződésszegésnek minősülő magatartás miatt megszakításra kerül.

A Szolgáltató ezután polgári peres feljelentést tesz a szerzői jog megsértője ellen.

11.4. A www.kismamapercek.hu weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.5. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.6. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a www.kismamapercek.hu weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a www.kismamapercek.hu weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

11.7. A www.kismamapercek.hu weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11.8. A www.kismamapercek.hu weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. Hírlevél feliratkozás

12.1. A www.kismamapercek.hu több aloldalán igényelhető hírlevél. A feliratkozási űrlapokon a látogató megadhatja e-mail címét, nevét. A letöltés gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére.

12.2. A hírlevél feliratkozás az Ügyfél által bármikor törölhető, bármelyik üzemeltetőtől kapott e-mail alján. A www.kismamapercek.hu weboldal működtetője törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél is hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

13.2. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

13.4. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.